دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان مغرب به افق تهران: 18:18:11

برگزاری نشست نشستی «زبان علمی ـ زبان ادبی» در دانشکده ادبیات

تاریخ انتشار: 1397/01/28 07:32 ق.ظ
بسمه تعالی

گروه زبان و ادبیات آلمانی در روز سهشنبه 1397/02/04 از ساعت 10 ـ 12 در سالن ناصرخسرو دانشکده ادبیات و علوم انسانی نشستی «زبان علمی ـ زبان ادبی» را با حضور استاد احمد سمیعی (گیلانی)، عضو پیوستة فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و سردبیر نامة فرهنگستان برگزار می­ کند.ضمناً شرکت برای عموم استادان و دانشجویان آزاد است. 

Telegram-Icon
کلید واژه ها: برگزاری نشست نشستی «زبان علمی ـ زبان ادبی» در دانشکده ادبیات
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 312
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی