دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان ظهر به افق تهران: 12:58:50

برنامه های هشتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده-زمان ارائه سخنرانی ها و پوسترها

تاریخ انتشار: 1397/02/02 08:52 ق.ظ

family-congress.jpg
 * ثبت نام کارگاه ها به صورت حضوری در روز کنگره صورت خواهد گرفت.

** ارائه کارت دانشجویی جهت برخورداری از تخفیف ثبت نام در کنگره و کارگاه ها ( ویژه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی) الزامی می باشد.


آدر​س دبیرخانه: اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده
تلفن: 29902396


Telegram-Icon
کلید واژه ها: کنگره ملی، آسیب شناسی خانواده، جشنواره خانواده پژوهی، پژوهشکده خانواده
منبع خبر پژوهشکده خانواده
تعداد مشاهده: 401
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی