دانشگاه شهید بهشتی

اردوی فرهنگی تفریحی بازدید از کاخ نیاوران

تاریخ انتشار: 1397/02/23 07:53 ق.ظ

اردوی فرهنگی تفریحی کاخ نیاوران با شرکت 36 نفر ار دانشجویان ورودی جدید پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور و 2 نفر همراه روز جمعه 21 اردیبهشت ماه جاری از ساعت 8 الی 13 برگزار گردید. در این برنامه دانشجویان از کاخ نیاوران، موزه جهان نما، کتابخانه سلطنتی، موزه خودرو و کوشک احمد شاهی بازدید نموده و از توضیحات کارشناسان میراث فرهنگی بهرهمند شدند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 1,658
اخبار : اردوی فرهنگی تفریحی بازدید از کاخ نیاوران
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی