دانشگاه شهید بهشتی

تهیه خبر از بحران آب با اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست

تاریخ انتشار: 1397/02/25 09:26 ق.ظ

 

1.jpg 
در روز شنبه مورخ 22 اردیبهشت 1397 خبرنگاران  شبکه پنج برای تهیه گزارش درمورد بحران آب با اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست به پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور حضور یافته و دراین نشست خبری  دکتر لیاقتی ریاست پردیس و دکتر حسنی ریاست محترم دانشکده عمران آب و محیط زیست و همچنین اقای کی نژاد نماینده شهر زابل در مجلس وعضو کمسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 579
اخبار : تهیه خبر از بحران آب با اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی