دانشگاه شهید بهشتی

بازدید ممعاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی از پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

تاریخ انتشار: 1397/02/25 09:32 ق.ظ

 

۲۰۱۸۰۵۰۷_۰۸۲۶۱۹.jpg 
دکتر واعظی معاون فرهنگی  و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور به سوالات و در خواست های دانشجویان وتشکل ها و کانون ها پاسخ داد و. سپس با تعدادی از ابواب جمعی معاونت  فرهنگی دانشگاه با ریاست  پردیس، مدیر و پرسنل مدیریت فرهنگی جلسه ای  برگزار نمودو به چگونگی راه حل ها و ارایه پاسخ مناسب به مطالبات دانشجویان پرداخت.

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 645
اخبار : بازدید ممعاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی از پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی