دانشگاه شهید بهشتی

تبدیل حکم معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ انتشار: 1397/02/25 02:23 ب.ظ

 

دکتر سید حسن صدوق، رئیس دانشگاه شهید بهشتی طی حکمی سمت دکتر بابک شکری، استاد دانشکدۀ فیزیک را از تاریخ 25/2/1397 از سرپرست به معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تبدیل نمود.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 776
اخبار : تبدیل حکم معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی