دانشگاه شهید بهشتی

مدارک مورد نیاز مصاحبه آزمون دوره دکتری سال 1397 گروه تاریخ

تاریخ انتشار: 1397/03/02 02:51 ب.ظ

بسمه تعالی​

 

زمان برگزاری آزمون مصاحبه دکتری گروه تاریخ ( روز سه شنبه 8 خرداد 1397) شروع آزمون راس ساعت 8 صبح
الف) فرم مشخصات (فرم شماره 1مندرج در سایت دانشگاه)؛
ب) اصل شناسنامه و یا كارت ملي؛
ج) كارنامه مرحله اول آزمون دكتری كه كد رشته محل های این دانشگاه در آن قید شده است.
د) حداقل دو معرفي نامه نوشته شده توسط اساتید ترجیحا راهنما و مشاور مبني بر صلاحیت داوطلب  برای ادامه تحصیل در دوره دكتری، با مشخصات كامل و نحوه تماس با اساتید محترم توصیه كننده؛
ه) مدرک احراز توانایي در به كارگیری زبان خارجه (مدرک ملي یا بین المللي)؛
و) اصل پایان نامه كارشناسي ارشد (یا نسخه اولیه برای دانشجویان سال آخر)؛
ز) مدارک تحصیلي مقاطع، كارشناسي و كارشناسي ارشد به همراه ریز نمرات؛
ح) مداركي كه وضعیت نظام وظیفه معرفي شده را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنمای شركت در آزمون مشخص نماید. (ویژه برادران)؛
ط)كلیه مستندات مربوط به سوابق علمي، آموزشي و پژوهشي و تحقیقاتي؛
داوطلبان باید اصل و یا کپی مقالات، کتابها، و تائیدیه شرکت در سمینارها ،کنفرانس ها و تائیدیه  رسمی برگزیده شدن در جشنواره ها را بهمراه داشته باشند و به دفتر گروه تحویل نمایند. همچنین داوطلبان باید مدارک تائیدیه رسمی سوابق تدریس خود را بهمراه داشته باشند و در روز آزمون مصاحبه  ارائه نمایند.
ی) واریز هزینه انجام مراحل مصاحبه برای هر کد رشته محل (700/000 ریال) صرفا از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی سیستم گلستان توسط داوطلب پرداخت شود. و تهیه یک نسخه از رسید پرداخت و ارائه در روز مصاحبه الزامی می باشد
ک) اصل کارت ایثارگری براي آن‌ دسته از معرفي‌شدگاني كه از سهمیه ایثارگران در آزمون استفاده نموده‌اند؛
ل) اصل گواهي مبني بر اينكه عضو هيات علمي رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري بوده كه به تأييد بالاترين مقام مسئول نيز رسيده باشد، براي آن ‌دسته از معرفي‌شدگاني كه از امتياز مربي در اين آزمون استفاده نموده‌اند؛
* قابل توجه داوبلبین محترم: مبلغ مذكور غیر قابل استرداد است.
مدارک اختصاصی گروه تاریخ
الف) تهیه پروپوزل اولیه پیشنهادی (در 500 کلمه) متناسب با حوزه های پژوهشی اعضای هیئت علمی گروه تاریخ
داوطلبان در صورتی که در خصوص  برگزاری آزمون و مدارک لازم پرسشی دارند می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن 22431710 ( دفتر گروه تاریخ ) تماس بگیرند.
 گروه تاریخ دانشگاه شهیدبهشتی

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مدارک مورد نیاز مصاحبه آزمون دوره دکتری سال 1397 گروه تاریخ
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 768
اخبار : مدارک مورد نیاز مصاحبه آزمون دوره دکتری سال 1397 گروه تاریخ
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی