دانشگاه شهید بهشتی

قابل توجه دانشجویان دکتری 1397 رشته فلسفه

تاریخ انتشار: 1397/03/19 02:47 ب.ظ
بسمه تعالی

 

برای  مصاحبه ثبتنامشدگان مصاحبه دکتری که در زمان تعیین شده مراجعه ننمودهاند برای روز دوشنبه 1397/03/21 ساعت 12 به بعد به گروه فلسفه مراجعه نمایند.​ 


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: قابل توجه دانشجویان دکتری 1397 رشته فلسفه
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 622
اخبار : قابل توجه دانشجویان دکتری 1397 رشته فلسفه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی