دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری چهارمین جشن فارسی‌آموختگی فراگیران مرکز آزفا

تاریخ انتشار: 1397/04/11 03:02 ب.ظ
بسمه تعالی

چهارمین جشن فارسی‌آموختگی فراگیران مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (آزفا) ساعت 10 صبح روز چهارشنبه، سیزده تیر 1397در تالار ناصرخسرو دانشکده‌ ادبیات و علوم انسانی برگزار می‌شود.​ 


چهارمین جشن آزفا.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: برگزاری چهارمین جشن فارسی‌آموختگی فراگیران مرکز آزفا
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 990
اخبار : برگزاری چهارمین جشن فارسی‌آموختگی فراگیران مرکز آزفا
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی