دانشگاه شهید بهشتی

کسب رتبه سوم توسط دانشگاه شهید بهشتی در المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور

تاریخ انتشار: 1397/05/05 02:03 ب.ظ

المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور به میزبانی دانشگاه شیراز پس از هشت روز رقابت روز چهار مرداد 1397 به کار پایان داد. در این رقابتها حدود 2 هزار دانشجوی دختر در یازده رشته ورزشی از 90 دانشگاه کشور با هم به رقابت پرداختند. در پایان این رقابتها، نمایندگان دانشگاههای تهران، فردوسی مشهد و شهید بهشتی رتبه های اول تا سوم را کسب کردند. لازم به ذکر است دانشگاه شیراز از دهم تا نوزدهم مرداد 1397 میزبان پسران دانشجوی کشور برای المپیاد فرهنگی ورزشی پسران خواهد بود.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 672
اخبار : کسب رتبه سوم توسط دانشگاه شهید بهشتی در المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی