دانشگاه شهید بهشتی

تجهیز کتابخانه دانشکده الهیات و معارف به گیت امنیتی

تاریخ انتشار: 1397/07/03 01:47 ب.ظ

در راستای ارتقای هر چه بهتر و بیشتر ارائه خدمات کتابخانه‌ای به کاربران، مسئولین کتابخانه دانشکده الهیات و ادیان اقدام به نصب گیت امنیتی در کتابخانه مذکور نمودند. در این راستا تمامی منابع کتابخانه الهیات و ادیان به تگ امنیتی مجهز شد.

الهیات گیت 1.png

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 244
اخبار : تجهیز کتابخانه دانشکده الهیات و معارف به گیت امنیتی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی