دانشگاه شهید بهشتی

اجرای طرح وجین در کتابخانه مرکزی پردیس عباسپور

تاریخ انتشار: 1397/07/03 01:54 ب.ظ
مسئولین کتابخانه مرکزی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی، عملیات وجین و رف خوانی را جهت پویایی و غنای هر چه بیشتر منابع کتابخانه مربوطه انجام دادند.
 عملیات رف خوانی و وجین در واقع عملیات سرشماری منابع و  کتب کتابخانه می‌باشد که هر دو سال یکبار به منظور اطلاع از وضعیت کتاب های موجود، منظم سازی و دریافت آمار دقیق منابع در کتابخانه مرکزی پردیس عباسپورانجام می شود. در این فرایند عملیات وجین 3000 نسخه منبع لاتین شامل ( منابعی که در طول سالیان متوالی توسط اعضاء هیچگونه استفاده‌ای نشده بود، کتاب‌های قدیمی که نسخه جدید آن‌ها عرضه شده و همچنین کتاب‌های مستهلک و کهنه) انجام شد.
جایگزینی کتاب های جدید با کتاب های کهنه و قدیمی، نیازسنجی منابع مورد نیاز  کاربران، نظم و سازماندهی بهتر منابع و کتاب‌ها و همچنین دسترسی بهتر و سریعتر مخاطبان به منابع کتابخانه‌ای از مزایای اجرای طرح رف خوانی و وجین در کتابخانه مذکور می‌باشد.

خبر وجین2.png

خبر وجین1.png

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 298
اخبار : اجرای طرح وجین در کتابخانه مرکزی پردیس عباسپور
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی