دانشگاه شهید بهشتی

گزارشی از برگزاری کارگاه سلسله مراتبی " قصه گویی با محور مهارت های اجتماعی ویژه کودکان 8 الی 12 سال"

تاریخ انتشار: 1397/07/03 01:57 ب.ظ
 
جلسات دوم، سوم و چهارم کارگاه سلسله مراتبی " قصه گویی با محور مهارت های اجتماعی  ویژه کودکان 8 الی 12 سال" از سوی کتابخانه کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی در شهریورماه 1397 برگزار شد. در این جلسات مریم موسوی دانشجوی ادبیات کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی با بازگو نمودن و اجرای داستان‌هایی چون جوجه خروس قهرمان؛ آهای آهای بچه ها غریبه ها غریبه ها؛ ماشین، خوب یا بد؟ مهارت اجتماعی همچون حفاظت از خود، ارتباط با غریبه ها را به کودکان حاضر در این کارگاه آموزش داد. شایان ذکر است برگزاری جلسات بعدی این کارگاه از طریق سایت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد اطلاع رسانی خواهد شد.
 کودک1.png

کودک6.png

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 232
اخبار : گزارشی از برگزاری کارگاه سلسله مراتبی " قصه گویی با محور مهارت های اجتماعی ویژه کودکان 8 الی 12 سال"
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی