دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان ظهر به افق تهران: 11:49:38

ارزش آفرینی هلدینگ ها در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی

تاریخ انتشار: 1397/07/09 10:44 ق.ظ
ارزش آفرینی هلدینگ ها در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی
 

​​

Telegram-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 79
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی