دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان ظهر به افق تهران: 11:49:38

معرفی کتابخانه دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی

تاریخ انتشار: 1397/07/18 01:09 ب.ظ
روز کتابخانه­های دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
معرفی کتابخانه دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
دوشنبه 23 مهر ماه 1397 ساعت 11:30 تا 12:30
Telegram-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 118
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی