دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان صبح به افق تهران: 05:13:58

دومین همایش ملی خیر ماندگار با مشارکت مرکز تحقیقات وقف دانشکده الهیات و ادیان برگزار می شود

تاریخ انتشار: 1397/07/23 01:07 ب.ظ

 

همایش ملی.jpg
 

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 248
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی