دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان صبح به افق تهران: 05:13:58

تاریخ امتحان جامع آموزشی دانشکده مهندسی برق

تاریخ انتشار: 1397/07/30 10:21 ق.ظ
قایل توجه دانشجویان گرامی
تاریخ امتحان جامع آموزشی دانشکده مهندسی برق سایت ولنجک و سایت فنی شهید عباسپور روز 13 و 14 آذر ماه می باشد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: امتحان جامع آموزشی، دانشکده مهندسی برق
منبع خبر دانشکده مهندسی برق
تعداد مشاهده: 221
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی