دانشگاه شهید بهشتی

اعلام آمادگی پژوهشکده علوم و فناور ی های پزشکی جهت پذیرش پسادکترا

تاریخ انتشار: 1397/08/09 03:25 ب.ظ
 

به استحضار می رساند،  پژوهشکده علوم و فناوریهای پزشکی تمایل دارد نصبت به پذیرش محقق پسا دکترا در گرایش پزشکی سلولی-ملکولی اقدام نماید. خواهشمند است جهت اطلاع از شرایط این جذب به اینک زیر مراجعه کنید.

 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر معاونت پژوهشی و فناوری
تعداد مشاهده: 394
اخبار : اعلام آمادگی پژوهشکده علوم و فناور ی های پزشکی جهت پذیرش پسادکترا
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی