دانشگاه شهید بهشتی

هفته ملی دیابت

تاریخ انتشار: 1397/08/19 10:08 ق.ظ

 

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند جهت آگاهی در خصوص مطالب علمی به مناسبت هفته ملی دیابت به فایل پیوست زیر مراجعه نمایند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 685
اخبار : هفته ملی دیابت
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی