دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری نمایشگاه کتاب در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

تاریخ انتشار: 1397/08/29 12:15 ب.ظ

به مناسیبت هفته کتاب، نمایشگاهی از انتشارات کتاب مهربان با محوریت موضوعی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و روانشناسی در سرسرای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی از روز یکشنبه 27 آبان ماه لغایت چهارشنبه 3 آبان ماه توسط بخش سفارشات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار شد.

نمایشگاه کتاب3.png

نمایشگاه کتاب 1.png

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 359
اخبار : برگزاری نمایشگاه کتاب در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی