دانشگاه شهید بهشتی

برنامه بازدید از مجموعه فرهنگی تفریحی سعدآباد ویژه دانشجویان دختر برگزار شد

تاریخ انتشار: 1397/08/30 02:00 ب.ظ
برنامه بازدید از مجموعه فرهنگی تفریحی سعدآباد ویژه دانشجویان دختر پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی در روز چهارشنبه 23 آبان 1397 با حضور 30 نفر از دانشجویان برگزار شد.
برنامه بازدید از مجموعه فرهنگی تفریحی سعدآباد ویژه دانشجویان دختر برگزار 1397شد.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: برنامه بازدید از مجموعه فرهنگی تفریحی سعدآباد ویژه دانشجویان دختر برگزار شد
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
تعداد مشاهده: 567
اخبار : برنامه بازدید از مجموعه فرهنگی تفریحی سعدآباد ویژه دانشجویان دختر برگزار شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی