دانشگاه شهید بهشتی

یادداشت ویژه به مناسبت میلاد با سعادت پیامبر رحمت حضرت محمد (ص)

تاریخ انتشار: 1397/09/02 06:52 ب.ظ
دکتر مهران اسماعیلی، مدیر گروه تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي دانشگاه شهید بهشتی
محمد بن عبدالله(ص) در کانون گفتمان دینی قرار دارد؛ کسی که آخرین واسطه رسمی خدایی به نام «الله» با بندگان زمینی بود، پیام ها را به او منتل کرد و از او به عنوان نماینده خود در عرصه های گوناگون زندگی نام برد لیکن از همان آغاز مسلمانان بنابر منافع گروهی، نیازهای محیطی و مناسباتی که با زندگی و پیوندهایی که با دیگر انسانها داشتند، او را یکسان ندیدند، نشناختند و نفهمیدند.
گرایش های متفاوت مسلمانان همگی محمد بن عبدالله(ص) را الگوی اندیشه ای و رفتاری خود در نظر می گیرند؛ از طیف های تندرو معتقد به فعالیت مسلحانه چون القاعده و داعش تا فقیهان شرع اندیش و عرفای معرفت ورز. همگی از آن پیامی دم می زنند که به محمد بن عبدالله(ص) منتقل شده است و بر آنند که آن را به خوبی دریافته اند وبه آن پایبند هستند. از طرف دیگر، همین گرایش ها، بر آنند که دیگران در فهم پیام دریافت شده، ناکام مانده اند و مسیری خطا می پیمایند و البته داور اوست.
امروزه و با گسترش فناوری و در عصری که به عصر رسانه و عصر اطلاعات شهرت یافته است، مسلمانان بهتر می توانند با گونه های دیگر اسلامی در سرزمین های اسلامی یا در میان اقلیت های مسلمان کشورهای دیگر آشنا شوند و دریابند با دیگر مسلمانان چقدر شباهت دارند و چقدر با آنها متفاوتند؛ مسلمانانی که در تبار و اقلیم خود، فرهنگی متفاوت، خلق و خویی دیگر و سلیقه و ذوقی ناهمسان با «ما» دارند. «ما»، با مشاهده چنین تنوعی، خواهد اندیشید که چه مناسباتی در خور یک مسلمان است، یک پیرو از میلیاردها پیرو محمد بن عبدالله(ص).
اتفاق دیگری که امروزه افتاده است، ظهور نسل جدیدی از پژوهشگران سخت کوش و مسئولیت پذیر است که پس از انقلاب اسلامی و به مدد موسسات نوین آموزشی، فناوری اطلاعات و توسعه آموزش های زبانی در حال شکل گیری هستند. ظهور این نسل، نوید می دهد که می توان پیرایه های ناشی از نزاع های تاریخی اقوام، فرق و گروه های سیاسی را از چهره پیام الهی زدود و تصویری متفاوت از پیام الهی و پیامبر آن ارائه کرد. این امر را باید مرهون  اتفاقات مهمی دانست که در عرصه آموزش و پژوهش در حوزه اسلامی روی داده و نتایج آن در دهه‌های آتی خود را نشان خواهد داد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: یادداشت ویژه
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 325
اخبار : یادداشت ویژه به مناسبت میلاد با سعادت پیامبر رحمت حضرت محمد (ص)
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی