دانشگاه شهید بهشتی

هفته جهانی خودمراقبتی

تاریخ انتشار: 1397/09/03 08:53 ق.ظ
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند جهت آگاهی در خصوص هفته جهانی خودمراقبتی به فایل پیوست زیر مراجعه فرمایند.
هفته جهانی خودمراقبتی

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 529
اخبار : هفته جهانی خودمراقبتی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی