دانشگاه شهید بهشتی

انتصاب سرپرست معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشکدۀ فضای مجازی

تاریخ انتشار: 1397/09/06 11:59 ق.ظ

 

دکتر سید حسن صدوق، رئیس دانشگاه شهید بهشتی طی نامه‌ای ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت‌های دکتر زیبا اسلامی در مدت تصدی سمت معاون آموزشی پژوهشکدۀ فضای مجازی، با صدور حکمی در تاریخ 3/9/1397 دکتر احمد محمودی ازناوه، استادیار پژوهشکده مذکور را به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشکدۀ فضای مجازی منصوب نمود.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: انتصاب
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 523
اخبار : انتصاب سرپرست معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشکدۀ فضای مجازی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی