دانشگاه شهید بهشتی

جلسه مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی و مرکز تربیت بدنی در مورد فعالیتهای تفریحی ورزشی

تاریخ انتشار: 1397/09/12 08:53 ق.ظ
جلسه مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی و مرکز تربیت بدنی روز یکشنبه 12آذر1397 در محل دانشکده تربیت بدنی برگزار شد.
 در این جلسه که دکتر محمدرضا برومند مدیر امور فرهنگی و اجتماعی، دکتر حسینی مدیر مرکز تربیت بدنی، دکتر غلامپور مسئول ورزش های همگانی، آقای شهید زاده معاون مرکز تربیت بدنی، خانم خواجه معاون مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی، خانم امینی کارشناس فرهنگی خوابگاه های دختران، آقای زمانی کارشناس فرهنگی خوابگاه های پسران و خانم چراغی دانشجوی رابط فرهنگی خوابگاه های دختران حضور داشتند، حاضران به بحث و گفتگو در خصوص برنامه برگزاری، زمانبندی و منابع مالی فعالیتهای تفریحی ورزشی دانشجویان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 

جلسه مدیریت فرهنگی و دانشکده تربیت بدنی (1).JPG 

 

 جلسه مدیریت فرهنگی و دانشکده تربیت بدنی (3).JPG
 جلسه مدیریت فرهنگی و دانشکده تربیت بدنی (2).JPG
 

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: جلسه مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی و مرکز تربیت بدنی
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
تعداد مشاهده: 333
اخبار : جلسه مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی و مرکز تربیت بدنی در مورد فعالیتهای تفریحی ورزشی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی