دانشگاه شهید بهشتی

جشنواره مقالات برتر در حوزه نظم و امنیت اجتماعی

تاریخ انتشار: 1397/09/19 01:11 ب.ظ

​جشنواره مقالات برتر در حوزه نظم و امنیت اجتماعی


جشنواره مقالات برتر در حوزه نظم و امنیت اجتماعی.bmp


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: جشنواره ،حوزه نظم ،و امنیت ،اجتماعی ،
منبع خبر معاونت پژوهشی و فناوری
تعداد مشاهده: 250
اخبار : جشنواره مقالات برتر در حوزه نظم و امنیت اجتماعی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی