دانشگاه شهید بهشتی

افزایش ساعت سالن مطالعه در ایام امتحانات

تاریخ انتشار: 1397/10/17 09:11 ق.ظ

بنا به درخواست دانشجویان محترم دانشگاه شهید بهشتی مبنی بر افزایش ساعت سالن مطالعه در ایام امتحانات، ساعت ارائه خدمات سالن مطالعه خواهران (شنبه الی پنج شنبه) از ساعت 22 به 23 افزایش پیدا کرد (8 الی 23) و ساعت سالن مطالعه برادران (همه روز) از ساعت 22 به 24 افزایش یافت (8 الی 24)، شایان ذکر است این افزایش ساعت تا 30 دی ماه و منوط به ایام امتحانات می‌باشد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: سالن مطالعه
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 190
اخبار : افزایش ساعت سالن مطالعه در ایام امتحانات
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی