دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان ظهر به افق تهران: 11:48:47
            ****نرم افزار ابزارهای هوشمند( موبایل و تبلت) دانشگاه شهید بهشتی ****             فراخوان ثبت نام دانشجوی نمونه کشور             آغاز اجرای عملی برنامه‌های علمی دانشگاه            
.

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی