دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان مغرب به افق تهران: 20:44:17
نمایش تمام سایت ها، لیست ها و کتابخانه های موجود در این سایت.
نما: 
      مورد آخرین تغییر

  کتابخانه های اسناد

Board Board    130 3 هفته پیش
ContactUs ContactUs    26 2 سال پیش
Danesh Danesh    33 12 ماه قبل
FacultyPictures FacultyPictures    5 2 ماه قبل
NewsSlides NewsSlides    3109 6 ماه قبل
PhotoGallery PhotoGallery  گالری تصاویر  13101 30 ساعت قبل
Pictures Pictures    161 4 روز پیش
Portals Portals    0 4 سال پیش
Site Customized Reports Site Customized Reports  This Document library has the templates to create Web Analytics custom reports for this site  0 4 سال پیش
Slides Slides    5 28 ساعت قبل
VirtualTour VirtualTour  تور مجازی مرکز همایش های بین المللی  84 4 سال پیش
اسناد اسناد  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری اسناد ایجاد شده است و در این مجموعه سایت ها استفاده می شود.  48 5 ماه قبل
اسناد مجموعه سایت ها اسناد مجموعه سایت ها  این کتابخانه سیستمی با ابزار "منابع انتشار" ایجاد شده است و جهت نگهداری اسناد در این مجموعه سایت ها استفاده می شود.  4 4 سال پیش
الگوی های فرم ها الگوی های فرم ها  این کتابخانه حاوی الگو های فرم تایید شده ای می باشد که در سطح مجموعه سایت های فعال شده اند.  77 3 روز پیش
تصاویر تصاویر  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری تصاویر استفاده شده در صفحات این سایت استفاده می شود.  221 3 ماه قبل
صفحات صفحات  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری صفحات ایجاد شده در این سایت استفاده می شود.  57 4 ماه قبل
صفحات سایت صفحات سایت  استفاده از این مجموعه برای ایجاد و نگهداری صفحات در این سایت.  129 8 روز پیش
فایلهای اخبار فایلهای اخبار  فایلهای اخبارکلیه زیرسیایت ها  2645 31 ساعت قبل
گزارش های سفارشی شده گزارش های سفارشی شده  این كتابخانه اسناد حاوی الگوهایی برای ایجاد گزارش های قابل تنظیم Web Analytics برای این مجموعه از وب سایت ها می باشد  0 4 سال پیش
کتابخانه توزیع کتابخانه توزیع  بعد از این که ویژگی ها پر می شوند، فایلهای ارسال شده به این کتابخانه به صورت خودکار به کتابخانه یا پوشه صحیح و براساس قواعد ایجاد شده توسط صاحب این سایت منتقل خواهند شد.  0 4 سال پیش
کتابخانه سبک ها کتابخانه سبک ها  استفاده از مجموعه سبک ها برای نگهداری جداول سبک ها همانند فایل های CSS یا XSL . جداول سبک ها در این مجموعه برای سایت حاضر و زیرسایت هایش قابل دسترس هستند.  114 3 سال پیش

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی