دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان صبح به افق تهران: 04:47:54
دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی
فراخوان اعطای تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان جدید سال تحصیلی 98-97             برگزاری کلاسهای تقویتی هدفمند جهت دانشجویان شاهد وایثارگر و دانشجویان عادی             الزام دانشجویان ورودی جدید به تکمیل فرم کارنامه سلامت روان            
.

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی