دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان صبح به افق تهران: 04:22:14
            *** دریافت نرم افزار موبایل (سامانه هدهد) دانشگاه شهید بهشتی***                                                            
.

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی