دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان صبح به افق تهران: 05:26:27
                          قوانین و مقررات عمومی دانشگاه             دعوت از اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه به مشارکت در انجام امور اجرایی در حوزه معاونت پژوهشی و فناوری            
.

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی