دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان ظهر به افق تهران: 13:04:23
اعلام نتایج آزمون بکارگیری نیروی قراردادی دانشگاه شهید بهشتی             یک مدال طلا و دو مدال نقره و سه دیپلم افتخار رهاورد دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در مسابقات جهانی ریاضی                        
---------

 1. Boat in the port

  Sousse, Tunis
 2. Boat in the port

  Sousse, Tunis
 3. Boat in the port

  Sousse, Tunis
 4. Boat in the port

  Sousse, Tunis
 5. Boat in the port

  Sousse, Tunis

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی