دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان ظهر به افق تهران: 13:02:04
قابل توجه متقاضیان دوره دکتری اعزام به خارج در رشته آموزش زبان چینی و شرق دور             اطلاعیه برگزاری ترم تابستان 96                                                            
.

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی