صفحه اصلی
«بناى آبى سروگرد» مقام سوم دومین جایزه ملي آجر را کسب کرد
  • 1560 مشاهدات

«بناى آبى سروگرد»، اثر مشترك دكتر حسين پورمهدى قائم مقامى و دكتر آزاده خاكى قصر، اعضای هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی در «دومین دوره‌ جایزه ملی آجر در معماری معاصر ایران»، مقام سوم گروه عمومى را كسب نمود.

 

احداث ساختمانی برای تحقق آخرین حلقه مدیریت آبیاری توسط آب تصفیه شده پساب یزد، خاستگاه تعریف «بناى آبى سروگرد» است. با استناد به نقش بناهای آبی، بنای آبی امروز هم می‌تواند در کسوت کارکرد صنعتی خود انجام وظیفه کند و هم در قامت نشانه‌ای شهری و آشنا با هویت زمینه، در تعامل با مردم و زندگی، عرصه‌ای شهری از باغشهر باشد.

 

پروژه‌ای که علت وجودی آن تکمیل فرایند تامین آب از پساب یزد و دوستدار محیط‌زیست است، در امتداد تصاویر ذهنی مخاطبان از بناهای آبی در شهرهای کویری در باغشهری امروزی به وجود آمد.

 

گفتنی است، «جایزه ملی آجر در معماری معاصر ایران» با توجه به استفاده‌ گسترده در معماری گذشته‌ ایران و همچنین به عنوان یکی از سازگارترین مصالح با اقلیم‌ها و خرداقلیم‌های ایران، به عنوان رویدادی مستقل توسط هنرمعماری با هدف ترویج و فرهنگ‌سازی استفاده‌ی هر چه بیشتر از آجر و حساس نمودن کارفرمایان، معماران، مسئولان مربوطه و دیگر فعالان در این حوزه به استفاده از آجر برگزار می‌شود.

​​​​​​​

افزودن نظرات