صفحه اصلی
آخرین مهلت تعیین خوابگاه اعلام شد
  • 5980 مشاهدات

 

پیرو اطلاعیه‌های قبلی در خصوص واگذاری خوابگاه، به اطلاع دانشجویان واجد شرایط و متقاضی خوابگاه که طی نیمسال اول 1401-1400 به آنان اتاق اختصاص یافته، می‌رساند حداکثر تا تاریخ 10 مهر 1400 نسبت به دریافت و یا تعیین تکلیف فضای تخصیص داده شده، اقدام نمایند.​​​​​​​

1 نظر