صفحه اصلی
اطلاعیه ثبت نام وامهای دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399
  • 7726 مشاهدات

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز متقاضی وام های تحصیلی می رساند جهت ثبت درخواست وام خود در در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 ضمن مطالعه دقیق اطلاعیه و راهنماهای جامع ذیل نسبت به ثبت درخواست وام خود اقدام نمایند تا هنگام ثبت درخواست وام خود با مشکل مواجه نشوند.

1- اطلاعیه ثبت نام وامهای دانشجویان در نیمسال دوم  سال تحصیلی 1400-1399​​

2-دستور العمل نحوه ورود به پورتال دانشجویی

افزودن نظرات