بررسی آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی و چگونگی اجرای آن در دانشگاه ها
  • 1873 مشاهدات
10 اسفند

چهارمین وبینار تخصصصی قطب علمی آموزش عالی و توسعه با عنوان «بررسی آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی و چگونگی اجرای آن در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور» برگزار می شود.

دکتر روشن رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، دکتر مجتبی قاسمی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و دکتر یمنی مدیر قطب علمی آموزش عالی و توسعه سخنرانان این وبینار خواهند بود

وبینار مذکور، یکشنبه 10 اسفند 1399 از ساعت 17 برگزار خواهد شد.

نشانی شرکت در وبینار

 

افزودن نظرات