صفحه اصلی
تمدید زمان ثبت‌نام مصاحبه دکتری سال تحصیلی 1401-1400
  • 7930 مشاهدات

براساس اعلام معاونت آموزشی، زمان ثبت‌نام مصاحبه دکتری سال تحصیلی 1401-1400 در دانشگاه شهید بهشتی تا 7 خرداد تمدید شد.

 معرفی‌شدگان مرحله دوم آزمون دکتری، می‌توانند برای آگاهی از اطلاعات تکمیلی احتمالی و اطلاعیه‌های مربوطه بطور متناوب به سایت دانشگاه، دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و بنیاد ایران شناسی مراجعه نمایند.​​​​​​​

افزودن نظرات