جهان پس از کرونا و اثرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن
  • 269 مشاهدات
05 اسفند

کنفرانس مجازی جهان پس از کرونا و اثرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن برگزار می شود.

کنفرانس مذکور توسط انستیتو فرهنگی حافط و خانه ایران در برلین، سه شنبه 5 اسفند ساعت 14 به وقت برلین برگزار خواهد شد.

دکتر احمد شکرچی استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی از سخنرانان این نشست است.

 

Dienstag, 23. Februar 2021 um 14 Uhr
Zoom-Meeting beitreten

 


https://zoom.us/j/98477461215?pwd=eFkreHE2cnB1YTZDV05BSUx3UnY1dz09
Meeting-ID: 984 7746 1215
Kenncode: 505704

افزودن نظرات