صفحه اصلی
سومین کتاب دکتر منصور قربانی در انتشارات اشپرینگر منتشر شد
  • 4897 مشاهدات

 

کتاب دکتر منصور قربانی عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین با عنوان The Geology of Iran: Tectonic, Magmatism and Metamorphism در انتشارات اشپرینگر منتشر شد.

 

در این کتاب زمین شناسی ایران، در طول زمان زمین شناسی با توجه به جغرافیای دیرینه و  ژئودینامیک معرفی شده است. در این اثر فاخر علمی، تمام سنگ های دگرگونی و آذرین ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است.

 

این سومین کتاب چاپ شده به زبان انگلیسی در انتشارات معتبر اشپرینگر توسط دکتر منصور قربانی است.​​​​​​​

افزودن نظرات