فراخوان شتابدهنده دانش بنيان پياكو
  • 553 مشاهدات

 

شتابدهنده دانش بنيان پياكو، از دانش‌آموختگان، افراد داراى ايده و تيم‌هاى خلاق در حوزه نفت و انرژى دعوت بعمل می آورد.

"پياكو" شتاب دهنده تخصصى حوزه نفت و انرژى يكى از واحدهاى مستقر در پارك علم و فناورى دانشگاه شهيد بهشتى است.

پیاکو با تاکید بر ایجاد انگیزه، نشاط، هم افزایی، آموزش و مشاوره نوآوران و کارآفرینان در جهت خلق شرکت‌های دانش بنیان و خلاق در حوزه نفت و انرژی تاسیس شد.

پیاکو در تلاش است تا مبنا و مبدا حرکتی نوین برای مشاوره و آموزش‌های نوآوری و کارآفرینی به علاقمندان به حوزه نفت و انرژی جهت جذب و پذیریش در شتابدهنده باشد.​​​​​​​

افزودن نظرات