صفحه اصلی
مناقصه تعمیر و نگهداری شبکه تأسیسات مکانیکی، الکتریکی و مخابراتی
  • 382 مشاهدات

دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد:

1-راهبری، سرویس، تعمیر و نگهداری شبکه تأسیسات مکانیکی، الکتریکی کلیه خوابگاه های دانشجویی و پردیس زیرآب دانشگاه (آدرس ها در پیوست شماره یک اسناد درج شده است). 

2- راهبری، سرویس، تعمیر و نگهداری شبکه تاسیسات مکانیکی، الکتریکی، مخابراتی، ساختمانی و محوطه ساختمان‌های پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی واقع در تهران، تهرانپارس، خ وفادار شرقی، نرسیده به حکیمیه، پردیس شهید عباسپور.

را از طریق فرآیند مناقصه عمومی دو مرحله‌ای (با ارزیابی فنی و بازرگانی) به‌صورت جداگانه به شرکت‌های واجد صلاحیت واگذار نماید، لذا شرکت‌های واجد شرایط که تمایل به شرکت در فرآیند این مناقصه ها را دارند، می‌توانند پس از انتشار این آگهی حداکثر ظرف مدت چهار (4) روز کاری (ساعت 9 الی 15) جهت خرید اسناد مناقصه ها، با در دست داشتن معرفی نامه و فیش بانکی واریزی به مبلغ 1.000.000 ریال  به حساب شماره 342282555 بنام درآمدهای اختصاصی دانشگاه شهید بهشتی، نزد بانک تجارت کد 3420 - به آدرس: بزرگراه چمران اوین میدان شهید شهریاری دبیرخانه مدیریت امور فنی و عمرانی دانشگاه مراجعه نمایند.

*آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از متقاضیان، ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه 30 شهریور 1400 خواهد بود.

* ارائه تضمین بانکی شرکت در فرآیند مناقصه به مبلغ 1،200،000،000 ریال (معادل یکصدو بیست میلیون تومان) جهت بند یک و 1،000،000،000ریال (یکصد میلیون تومان) جهت بند دو که به صورت ضمانت‌نامه معتبر بانکی یا رسید واریز وجه به حساب شماره 342280811  بنام سپرده نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی قابل قبول است.

* هنگام عقد قرارداد، طرف قرارداد (برنده مناقصه) می‌بایست ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی، یا سپرده نقدی،  معادل 10 درصد مبلغ کل قرارداد بعنوان حسن انجام تعهدات تحویل نماید.

* قراردادهای مربوطه 12 ماهه است و پیش‌پرداختی به آنها تعلق نمی‌گیرد.

* داشتن حداقل ده سال سابقه کار مفید، بالاخص در دانشگاه‌ها و گواهی تأیید صلاحیت معتبر از اداره‌ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران الزامی است.

* هزینه درج آگهی بر عهده  برندگان است.       

                                                                                                      

                                                                                              اداره امور قراردادها و کمیسیون معاملات

افزودن نظرات