صفحه اصلی
کتاب دومین درس در جبر خطی عددی منتشر شد
  • 7256 مشاهدات

 

کتاب «دومین درس در جبر خطی عددی» تالیف دکتر مسعود حجاریان، عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی منتشر شد.

 

 کتاب دومین درس در جبر خطی عددی، در 346 صفحۀ وزیری با قیمت 870.000 ریال در سال 1399 توسط انتشارات دانشگاه شهید بهشتی منتشر شده است.

از سال 1946 میلادی که نخستین رایانۀ مدرن تولید شد، جبرخطی عددی، که محاسبات ماتریسی نیز نامیده می‌شود، جایگاه مهم و بی‌نظیری در علوم کاربردی و مهندسی یافت. اهمیت و کاربردهای ویژۀ جبرخطی عددی در مسائل کاربردی که غالباً اندازه‌های بزرگ نیز دارند، انکارناپذیر است. امروزه کمتر مهندس یا دانش‌آموخته‌ای را در رشته‌های کاربردی می‌شناسیم که برای حل مسائل تخصصی، به حل دستگاه‌های معادلات خطی و غیرخطی، یافتن مقادیر و بردارهای ویژۀ یک ماتریس و یا تقریب مقادیر یک تابع با استفاده ‌از روش‌های عددی نیاز نداشته باشد.

 

کاربرد جبرخطی عددی در علوم کاربردی گوناگون و زمینه‌های جدیدی که در سال‌های اخیر با شتاب بسیار در حال پیشرفت‌اند، نیاز مبرم به تألیف کتابی در موضوع جبرخطی عددی با تأکید بر زمینه‌های کاربردی و نوین را نشان می‌داد.

کتاب نخستین درس در جبرخطی عددی در سال 1394 تألیف شد. در همان زمان و با توجه به حجم مباحث مطرح‌شده، بخشی از مطالب درسی مهم که مدنظر بود باقی ماند و بدین‌ترتیب، شالودۀ تألیف کتاب دیگری در جبرخطی عددی از همان زمان شکل گرفت که ماحصل آن کتاب دومین درس در جبرخطی عددی است. در این کتاب، مباحث متنوعی شامل روش‌های تکراری برای حل دستگاه‌های نامتقارن با ابعاد بسیار بزرگ، چندجداسازها، دستگاه نقطۀ زینی، منظم‌سازی، روش‌های تکراری برای یافتن جواب‌های معادلات ماتریسی مقید و متناوب، روش‌های مبتنی بر ابزارهای جبرخطی عددی برای حل مسئلۀ مکمل خطی، روش‌های تکراری برای حل مسائل مقادیر ویژۀ وارون و محاسبات تانسوری و کاربرد آن در داده‌کاوی و پردازش تصویر بیان شده است.

​​​​​​​

افزودن نظرات