صفحه اصلی
کتاب مبانی تئوری و عملی آزمایشگاه ژنتیک منتشر شد
  • 1095 مشاهدات

کتاب«مبانی تئوری و عملی آزمایشگاه ژنتیک» تالیف دکتر شیرین فریور، دانشیار دانشکده علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی و با همکاری رویا رمضانخانی و ابوالفضل امیدی‌فر منتشر شد.

کتاب مبانی تئوری و عملی آزمایشگاه ژنتیک، در 207 صفحۀ رحلی با قیمت: 840.000 ریال در 1399 توسط انتشارات دانشگاه شهید بهشتی منتشر شده است.​​​​​​​

 

بیش از آنچه تصور می‌کنید شبیه موش هستید! امروزه برای مطالعۀ ژنتیکی و بیماری‌های انسانی و چگونگی توارث صفات از موجوداتی مانند موش، مخمر و مگس سرکه به‌عنوان «مدل» استفاده می‌شود. مطالعه روی این موجودات چه اطلاعاتی را دربارۀ ما افشا می‌کند؟

مطالعۀ مستقیم ژنوم انسان به دلیل دربرداشتن عوامل متعدد تأثیرگذار در فرایندها و وجود شبکه‌های عظیم ژنی و پروتئینی، در عمل به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، در زمینه‌های گوناگون علوم زیستی به‌ویژه در مطالعات ژنتیکی و شفاف‌سازی فرایندهای مولکولی مانند تقسیم سلولی (میتوز و میوز)، از جانداران مدل و آزمایش‌های بیرون از بدن موجود زنده استفاده می‌شود که برای این کار، روش‌های رایج و سادۀ آزمایشگاهی به کمک محققان می‌آید.

کتاب مبانی تئوری و عملی آزمایشگاه ژنتیک، مشتمل بر سه فصل ژنتیک کلاسیک، ژنتیک انسانی و ژنتیک مولکولی است که اساس تئوری و نوع انجام روش‌های کاربردی پایه‌‌ای در تحقیقات ژنتیک، از مبانی تا مولکولی، در قالب این سه فصل بررسی شده است. هر یک از این رویکردهای تحلیلی، توانایی منحصربه‌فردی دارد: ژنتیک کلاسیک از توانایی کشف زمینه‌های اصلی بیولوژیکی و اثرات فنوتیپی آن برخوردار است؛ حال آنکه، ژنتیک مولکولی ازنظرِ تواناییِ گره‌گشایی از مکانیسم‌های سلولی بی‌نظیر است. تصور یکی بدون دیگری، کاری دشوار و مسیری بی‌تدبیر است. ازسوی‌دیگر، داشتن اطلاعات تئوری بدون داشتن تجربه‌‌های عملی در هر علمی، برای دستیابی به راه حل‌های کاربردی آن علم در جامعه کمکی نخواهد کرد.

این کتاب را نویسنده بر اساس تجربه‌های آموزشی چندسالة خود نگاشته است. نگارنده در این اثر کوشیده است تا روش‌هایی آزمایشگاهی را در هر دو زمینة کلاسیک و مولکولی معرفی کند؛ چراکه این روش‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. ازاین‌رو، دانشجویان و پژوهشگران می‌توانند با استفاده از هر دو رویکرد دیدگاهی یکپارچه به اصول عملیِ ژنتیکی ایجاد کنند.

افزودن نظرات