صفحه اصلی
کتاب همبستگی‌های ژئوتکنیکی برای خاک‌ها و سنگ‌ها منتشر شد
  • 3369 مشاهدات

کتاب «همبستگی‌های ژئوتکنیکی برای خاک‌ها و سنگ‌ها»، ترجمه دکتر علی نورزاد عضو هیات علمی دانشکده عمران، آب و محیط زیست و مهندس سیدعلیرضا اسمعیلی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، کتاب همبستگی‌های ژئوتکنیکی برای خاک‌ها و سنگ‌ها نوشته ژان-کلود وربروگ و کریستین شرودر، توسط انتشارات دانشگاه شهید بهشتی در سال 1399 در 244 صفحۀ وزیری با قیمت 370.000 ریال منتشر شده است.

طراحی ایمن سازه‌های ژئوتکنیکی، مستلزم دسترسی به پارامترها و اطلاعات کافی دربارۀ خاک ‌ها و سنگ‌هاست. از طرفی با توجه به ماهیت طبیعی خاک و سنگ، مسائل ژئوتکنیکی با برخی عدم‌قطعیت‌هایی ازجمله تغییرپذیری طبیعی و نیز عدم‌ قطعیت دانش روبه‌روست و از همین‌رو، مهندسان طراح را ناچار به استفاده از آزمایش ‌ها و مطالعات ژئوتکنیکی کافی می‌کند. ازسوی‌دیگر، با توجه به هزینه‌بر و زمان‌بر بودن آزمایش‌های ژئوتکنیکی و نیز با توجه به اینکه هر آزمایش ژئوتکنیکی الزاماً تمامی پارامترهای مورد نیاز برای طراحی را فراهم نمی‌کند، مهندسان طراح به دنبال یک پل ارتباطی میان پارامترهای موجود (حاصل از آزمایش) و پارامترهای مطلوب هستند. این پل ارتباطی در حقیقت همان روابط همبستگی است که طیِ سال‌های گذشته، بسیاری از محققان در پی کشف و ارائة آن بوده‌اند. نویسندگانِ کتاب کوشیده‌اند روابط یادشده را از میان انبوه آثار و مقالات گوناگون گردآوری کنند.

در ترجمۀ این اثر، تلاش مترجمان بر این بوده است که ضمن رعایت امانت‌داری، متنی شیوا و رسا ارائه‌ کنند و اندک اشتباهات موجود در نسخۀ لاتین، ازطریقِ مکاتبه با نویسندگان، در ترجمه اصلاح گردد و با بررسی آثار ترجمه‌شدۀ موجود درزمینۀ ژئوتکنیک و زمین‌شناسی مهندسی، معادل ‌‌های فارسی تاجایی‌که به صحت علمیِ کار لطمه‌ای وارد نشود، منطبق بر زبان فنی رایج باشند.

​​​​​​​

افزودن نظرات