دومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های ازمایشگاهی
  • 421 مشاهدات
24 شهریور

دومین «کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های ازمایشگاهی»، توسط دانشگاه شهید بهشتی و انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران، 24 و 25  شهریور 1400 برگزار می‌شود.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این کنفرانس بزرگترین رویداد علمی فناوری درعرصه ملی و در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی خواهد بود که فرصت بی‌نظیری جهت هم‌اندیشی و تبادل تجربیات بین دانشگاهیان و کارشناسان فنی تجهیزات را فراهم می‌کند. در این کنفرانس کارشناسان فنی در خصوص آخرین فناوری حوزه تجهیزات پژوهشی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت و افراد آکادمیک نیز روش‌های جدید که در حوزه کاربرد تجهیزات آزمایشگاهی ابداع نموده‌اند را معرفی خواهند کرد. به‌عبارت دیگر این کنفرانس گردهمایی دانشمندان و مهندسان است که در آن دانشمندان به معرفی روش‌های نوین سنجش های آزمایشگاهی و مهندسان به معرفی آخرین فناوری‌های حوزه تجهیزات پژوهشی می‌پردازند.​​​​​​​

سایت کنفرانس:

https://imtc2.sbu.ac.ir/

 

 

 

افزودن نظرات