شیوه نامه تمدید قرارداد

برای مشاهده ی جریان کار مراحل تمدید قرارداد اینجا کلیک کنید.

 

مراحل تمدید قرارداد هیات علمی:

1.   مراحلی که  توسط متقاضی تمدید قرارداد انجام می شود:

تذکر:تمام اطلاعات و مدارک باید قبلا در سیستم گلستان ثبت گردیده و به تایید ثبت کننده رسیده باشد

 

1.1)    کامل کردن فرم درخواست تمدید قرارداد)جهت دریافت فرم درخواست تمدید قرار داد اینجا کلیک نمایید)

1.2)    آماده کردن متن تشریحی میزان تحقق و درصد پیشرفت برنامه مصوب سه ساله(جهت دریافت نمونه گزارش پیشرفت برنامه سه ساله اینجا کلیک نمایید)

1.3)    تایید و گروه بندی اطلاعات تمدید قرارداد وارد شده در سیستم گلستان(جهت آگاهی از مراحل گروه بندی و تایید اطلاعات پژوهشی در سیستم گلستان اینجا کلیک کنید.)

1.4)         ارسال الکترونیکی درخواست تمدید قرارداد و متن تشریحی میزان تحقق و درصد پیشرفت برنامه مصوب سه ساله  به مدیر گروه آموزشی در سیستم اتوماسیون

 

 

در انتهای انجام تمام مراحل توسط متقاضی ، متقاضی می تواند جهت مشاهده نتایج ثبت شده با مراجعه به صفحه گزارش 712 نتایج را مشاهده نماید و از اطلاعات ثبت شده آگاهی پیدا نماید.

جهت مشاهده نحوه ی مشاهده گزارش 712 اینجا کلیک نمایید.

 

2.   مراحلی که  توسط مدیر گروه آموزشی انجام می شود:

2.1)    بررسی مستندات  و تطبیق آن با برنامه مصوب سه ساله متقاضی

2.2)    طرح درخواست در شورای گروه و امتیازدهی به آن

2.3)       ارسال کتبی درخواست به همراه  امتیاز داده شده و صورت جلسه به کارگروه بررسی توانمندی های علمی

 

3.   مراحلی که  توسط کارگروه بررسی توانمندی های علمی دانشکده/پژوهشکده انجام می شود:

3.1)    تشکلیل جلسه کارگروه دانشکده/پژوهشکده

3.2)    تکمیل فرم ارزشیابی کارگروه (فرم شماره 2.1)

3.3)       ارسال  فرم ارزشیابی کارگروه به دبیرخانه هیت اجرایی جذب دانشگاه

 

4.   مراحلی که توسط دبیرخانه هیت اجرایی جذب دانشگاه انجام می شود:

4.1)         بررسی توسط کمیته تمدید قرارداد دانشگاه

4.2)         اعلام نتیجه تصمیم اخذ شده به متقاضی و واحدهای ذیربط