هشتادو دومین دوره دانش افزایی

هر دلار چند تومان است؟

قیمت ریال (و تومان) نسبت به دلار (و دیگر ارزها) تغییر می کند. آخرین قیمت را می توانید در سایت زیر ببینید:


اسکناس های​ ایرانی 
 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

 اسکناس های ایرانی

 

تصویر قدیمی مکث تصویر بعدی
هشتادو دومین دوره دانش افزایی استادان و دانشجویان خارجی رشته زبان و ادبیات فارسی. Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی