دانشکده فیزیک
اسناد:پوستر و چکیده‌ی سمینارها :همه اسنادجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو
  
  
  
  
Farakhan doctori 98 final.doc
  
1398/02/23 10:50 ب.ظ
hoseini.jpg
  
1397/12/03 08:24 ب.ظ
hoshyar.jpg
  
1397/12/11 10:46 ق.ظ
Iman-Gorji-SBU-CGG-seminars.pdf
  
1398/08/20 04:38 ب.ظ
meghdad complex 12-97.jpg
  
1397/12/03 09:21 ب.ظ
MYarmohammadiSatri-weekly seminar.docx
  
1398/02/20 03:37 ب.ظ
photo_2019-11-11_16-30-27.jpg
  
1398/08/20 04:25 ب.ظ
seminar_53_n_riazi.pdf
  
1398/02/03 05:33 ب.ظ
seminar_54_Y_soboti.pdf
  
1398/03/01 12:22 ب.ظ
Sharif 2019.docx
  
1398/02/09 09:30 ق.ظ
این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری اسناد ایجاد شده است و در این مجموعه سایت ها استفاده می شود.
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی