هیجان با نور و لیزر
گوی شیشه ای

گوی شیشه ای (GS)

قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید.
مقدمه:

کره یکی از حجمهای هندسی است که وقتی شفاف باشد کاربرد اپتیکی پیدا می کند. از آنجا که سطوح انحنا دار عدسی ها قسمتی از کره هستند، کره نیز نوعی عدسی بسیار ضخیم محسوب می شود که مثل یک ذره بین عمل می کند. قطره آب روی تلویزوین را دیده اید. این قطره مثل یک ذره بین عمل می کند و پیکسلها را درشت نشان می دهد. سوختن دست هنگامی که قطرات آب روی آن باشد می تواند بخاطر نقش ذره بینی این قطرات باشد. یک کره شفاف می تواند نقش یک ذره بین قوی را هنگام تماس با اجسام بازی کند. از این کره ها برای مشاهده نقس منسوجات استفاده می شود.

 

معرفی گوی شیشه ای موجود:

کره شیشه ای موجود از جنس شیشه است.

 

ملاحظات استفاده:

-       کره شیشه ای را با دستکش لمس کنید و با دستمال نرم آنرا پاک کنید تا خش نیفتد.

-       کره را روی سطوح سخت قرار ندهید.

-       مراقب باشید کره روی هیچ سطحی سقوط نکند.

 

نمونه آزمایشهایی که از این قطعه استفاده می کند:

از کره شیشه ای در میکروسکوپی و واگرا کردن نور لیزر استفاده می شود.

Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی