دانشگاه شهید بهشتی

نتایج داوری چکیده مقالات سومین کنگره سراسری هنردرمانی

تاریخ انتشار: 1390/09/26 09:57 ق.ظ

با عرض تبریک به کلیه نویسندگانی که چکیده مقاله آنها به صورت سخنرانی و پوستر پذیرفته شده است، بدین وسیله اعلام می دارد چاپ چکیده مقالات پذیرفته شده در کتاب "مجموعه مقالات سومین کنگره سراسری هنردرمانی" منوط به تکمیل فرم ثبت نام و ارسال فیش بانکی پرداخت شده (حداکثر تا اول بهمن ماه) به آدرس دبیرخانه می باشد.

نیازی به ارسال متن کامل مقاله به دبیرخانه کنگره نیست

زمان انجام سخنرانی و نصب پوستر متعاقبا اعلام خواهد شد


نتایج داوری چکیده مقالات سومین کنگره سراسری هنردرمانیفرم ثبت نام

راهنمای تدوین پوسترآدرس دبیرخانه: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده
کدپستی: 1983963113

تلفن: 29902396-29902395

پست الکترونیک: arttherapy@sbu.ac.ir

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: نتایج داوری چکیده مقالات سومین کنگره هنردرمانی
منبع خبر پژوهشکده خانواده
تعداد مشاهده: 5,341
اخبار : نتایج داوری چکیده مقالات سومین کنگره سراسری هنردرمانی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی