دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری دوره تخصصی شغلی ویژه کارکنان مدیریت امور مالی

تاریخ انتشار: 1392/07/27 09:49 ق.ظ
دوره" اصول حسابداری (1) "با حضور 14  نفر از کارکنان مدیریت مالی از تاریخ 1/2/92 الی 2/4/92 توسط آقای الوانی برگزار شد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اصول حسابداری
منبع خبر مدیریت برنامه،بودجه و تحول اداری
تعداد مشاهده: 7,193
اخبار : برگزاری دوره تخصصی شغلی ویژه کارکنان مدیریت امور مالی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی